Postavite najnoviji Google widget za fotografije!

Postavite najnoviji Google widget za fotografije!

Postavite najnoviji Google widget za fotografije!
Novi widget sada je dostupan na Android™ uređajima* za postavljanje omiljenih snimaka i uspomena sa Google fotografija na početnom ekranu!

Lako i brzo se postavlja:

Dodirnite i držite prazan prostor na početnom ekranu ili držite pritisnutu aplikaciju Fotografije
Dodirnite i zadržite fotografije
Povucite i ispustite widget tamo gde želite

Takođe možete promeniti veličinu widgeta Fotografije ili dodati više widgeta na ekran, kao i da sakrijete fotografije određenih datuma iz widgeta.


* Dostupno na uređajima sa Android™ 11 i Fotografije verzije 5.52 ili novije.
Nazad

Drugi članci u ovom odeljku: